Siopa Leabhar

Caith súil ar an stór foilsiúchán againn sa siopa leabhar ar line.

Fógraí
Logáil Isteach SíntiúsóraAn Nuacht is Déanaí
'Na Portráidí' ar an mbóthar


Beidh 'na Portráidí' ar an mbóthar sna seachtainí amach romhainn agus eolas spéisiúil ag teacht inár dtreo faoin togra. The 'Portraits' project will be on the road in the weeks ahead, with interesting information coming in regard to Stage 2.

Co. Chiarraí:

Déardaoin 3 Samhain ar 5pm san INEC, Cill Áirne

'Na Portráidí ag an Oireachtas': Ócáid ilmheáin litríochta i bpáirt le Celia de Fréine agus Proinsias Mac a' Bhaird.
Kerry: Thursday 3rd November at 5pm in the INEC in Killarney. 'Na Portráidí ag an Oireachtas': a multi-media literary event in conjunction with Celia de Fréine and Proinsias Mac a' Bhaird.

Co. Chill Dara:

Déardaoin 17 Samhain ar a 4pm sa Leabharlann Ollscoile, Ollscoil Mhá Nuad.

Céim 1b - na Comhaid Fuaime - á seoladh go hoifigiúil ag Uachtarán Ollscoil Mhá Nuad, an Dr Philp Nolan. Fógrófar an painéal de ghrianghrafadóirí do Chéim 2 den togra go poiblí ag an imeacht seo.
Kildare: Thursday 17th November at 4pm in the University Library, Maynooth University. Stage 1b of the project - the Audio Files - being officially launched by the President of Maynooth University, Dr. Philip Nolan. The panel of photographers for Stage 2 will be also be announced at this event.

Baile Átha Cliath:

Máirt 13 Nollaig ar a 6pm in Acadamh Ríoga na hÉireann ar Shráid Dásain

Mórfhógra na scríbhneoirí nua (i mBliain 1 de Chéim 2 den togra): ainmneofar an chéad ochtar eile a bheidh sa chnuasach mar chuid de sheoladh bliantúil na Nollag de chuid COMHAR Teo.
Dublin: Tuesday 13th December at 6pm in the Royal Irish Academy on Dawson Street. The eight writers that have been selected to be the first annual grouping to join the collection in Stage 2 of the project will be announced publicly at the annual Christmas event of COMHAR Teo.

Bígí linn ag na hócáidí seo agus muid ag ceiliúradh litríocht na Gaeilge agus na scríbhneoirí féin.
Join us for these occasions as we celebrate Irish-language literature and the writers themselves.

..........................................................................................................

Eagarthóir Liteartha á lorg ag Comhar

(Spriocdháta thart anois - 25 DF 2016)

Pacáiste eolais le sonraí an phoist ar fáil anseo

Fógra ar fáil anseo

agus leagan Béarla (English version) anseo

-----------------------------------------------------------------


Ráiteas Airgeadais an Chuideachta (2015)

Tá Ráiteas Airgeadais don bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2015 le léamh anseo.

Tuairisc na Stiúrthóirí 2015-2016

Tuairisc na Stiúrthóirí 2015/16 le léamh anseo.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Seoladh Leabhar LeabhairCOMHAR ag comhdháil:

Torthaí na Réabhlóide

Seolfaidh an Dr Caoimhín Mac Giolla Léith: Litríocht na Gaeilge ar fud an Domhain, Iml. I & II,
Ríona Nic Congáil, Máirín Nic Eoin, Meidhbhín Ní Úrdail, Pádraig Ó Liatháin agus Regina Uí Chollatáin (eagarthóirí)

Dé hAoine, 19 Feabhra, ag 19:00, i Músaem na bPiarsach, Ráth Fearnáin, BÁC

Litríocht na Gaeilge ar Fud an Domhain, Iml.I & II le seoladh mar chuid den chomhdháil Torthaí na Réabhlóide a bheidh ar siúl sa Choláiste Ollscoile, BÁC agus i Múseum na bPiarsach, Ráth Fearnáin, idir 19–20 Feabhra 2016. Clár na comhdhála ar fáil anseo
 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seoladh Leabhar LeabhairCOMHAR

ag Scoil Gheimhridh Chumann Merriman 2016


Seolfaidh An tOllamh Alan Titley, Litríocht na Gaeilge ar fud an Domhain Iml. I & II

Eag. Ríona Nic Congáil, Máirín Nic Eoin, Meidhbhín Ní Úrdail, Pádraig Ó Liatháin agus Regina Uí Chollatáin

Dé Sathairn 30 Eanáir 2016, 11:30am
 
i bhFoirgneamh na Leabharlainne,Coláiste Phádraig,Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath,Droim Conrach, Baile Átha Cliath 9

Clár iomlán na scoile ar fáil anseo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eagarthóir Coimisiúnaithe Leabhar á lorg do LeabhairCOMHAR


Pacáiste eolais agus fógra ar fáil anseo

(Spriocdháta: 5pm Dé Máirt 16 Feabhra 2016)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bhí ceiliúradh na Nollag COMHAR & LeabhairCOMHAR ar siúl i mbliana i dTeach an Ardmhéara, BÁC 2, áit a rinne Grúpcheannasaí Gaeilge RTÉ, Rónán Mac Con Iomaire, seoladh ar an leabhar nua-fhoilsithe: Tírdhreacha le Colm Breathnach (breis eolais faoin leabhar anseo) agus ar iris mhí na Nollag: móreagrán litríochta.Chuir ceol ó Síle Denvir agus Thomas Johnson go mór le hatmaisféar na hoíche agus bhí slua breá i láthair. Grianghraif eile ón ócáid ar fáil anseo

                                                                  * * *

Ócáid seolta eile a bhí ar siúl níos luaithe i mí na Nollag ná seoladh COMHARTaighde in Acadamh Ríoga na hÉireann. Tá an chéad eagrán den iris nua phiarmheasta acadúil, COMHARTaighde, ar líne anois - nasc anseo.

Tá COMHARTaighde ag glacadh le hailt scolártha agus léirmheasanna don dara heagrán faoi láthair, a fhoilseofar i Meán Fómhair 2016. Más mian leat tuilleadh eolais faoin iris nó treoirlínte scríbhneoireachta a fháil, féach ar an suíomh idirlín ag www.comhartaighde.com nó seol ríomhphost chuig comhartaighde@gmail.com. Is é an spriocdháta don dara heagrán ná 1 Feabhra 2016.
Eagarthóirí COMHARTaighde eagrán I: An tOllamh Máirín Nic Eoin, An Dr Liam Mac Amhlaigh agus An Dr Máirtín Coilféir & An Comhairleoir Teicniúil: Ronan Doherty
Cathal Goan; Cathaoirleach COMHAR TeorantaAn Dr Regina Uí Chollatáin, Ceann Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh, agus an Bhéaloidis sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, a chur an iris i láthair an phobail ar an oíche.

...............................................................................................

Ráiteas Airgeadais an Chuideachta (2014)

Tá Ráiteas Airgeadais don bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2014 le léamh anseo

Tuairisc na Stiúrthóirí 2014-2015

Tuairisc na Stiúrthóirí 2014/15 le léamh anseo

------------------------------------------------------------------------------

An Nuacht is déanaí ó Comhar Teo: COMHARtaighde!


Gach eolas ar fáil anseo.

......................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Comhar ÓG - eagrán 3 & 4

Eagrán 5 le teacht Meán Fómhair 2015 - breis eolais le teacht go luath.

Ábhair á lorg anois le haghaidh eagrán 6! (Samhain 2015)


....................................................................................................................................

Comhar ÓG - eagrán 2


Tháinig an céad eagrán amach i mí Eanáir na bliana seo nuair a cuireadh fáilte roimh ghearrscéalta, fhilíocht, ailt, chartúin, ghrianghraif, lúibíní agus ábhair oiriúnacha eile ó dhaltaí dara leibhéal na tíre. Seo chugaibh dara eagrán COMHAR Óg!

Fuair an tionscadal seo maoiniú ón gComhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (COGG). Is deis iontach í do dhaoine óga le suim sa scríbhneoireacht agus sa léitheoireacht agus le suim sa leagan amach agus stíl faoi leith a bhaineann le hiris liteartha. Is cinnte gurb iad léitheoirí agus scríbhneoirí COMHAR ÓG a bhéas ag tacú le COMHAR nach bhfuil chomh hóg céanna sna blianta atá romhainn. Déan teagmháil linn más mian libh cóipeanna a fháil. Tá siad saor in aisce i mbliana ach beidh €2 an cheann orthu as seo amach.

Áine Uí Fhoghlú atá mar eagarthóir ar an dá eagrán seo do COMHAR ÓG. Is as Gaeltacht na Rinne d’Áine agus is múinteoir meánscoile í i gColáiste Aibhistín, Dún Garbháin, Co. Phort Láirge. Tá trí shaothar próis foilsithe aici, dhá úrscéilín don fhoghlaimeoir fásta, trí chnuasach fhilíochta agus tá iliomad duaiseanna liteartha buaite aici dá cuid scríbhneoireachta go dtí seo.

Tá ceardlanna filíochta déanta aici le daltaí meánscoile faoi choimirce Éigse Éireann/Poetry Ireland agus le daltaí tríú leibhéal ó Ollscoil Mhá Nuad agus Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge. Múineann sí an scríbhneoireacht chruthaitheach dá cuid daltaí féin san Idirbhliain agus cuireann sí an-bhéim ina cuid teagaisc ar rannpháirtíocht na ndaltaí i bhfoghlaim na filíochta agus ar an smaoineamh agus tuairimíocht neamhspleách a fhorbairt. Is éascaitheoir áitiúil í leis an tSeirbhís Tacaíochta Dara Leibhéal.

Mark Wickham, atá mar dhearthóir ar ghnáth-irisí COMHAR, a rinne an dearadh álainn ar an eagrán seo.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Bhí COMHAR agus LeabhairCOMHAR i lár an aonaigh ag Scoil Gheimhridh Chumann Merriman na bliana seo i gCathair na Mart agus léiríodh an-suim sna hiris agus sna leabhair a bhí ar fáil le ceannach. Rinne An Dr. Caoimhín Mac Giolla Léith seoladh ar chéad leabhar na bliana 2013 LeabhairCOMHAR dár teideal Eoghan Ó hAnluain: Creidim Fós agus aistí eile. Ocht n-aiste déag le Eoghan Ó hAnluain, ceann amháin acu ‘Creidim Fós’, i gcló anseo don chéad uair agus curtha in eagair ag Éilís Ní Anluain. Bhí Éilís ar fáil chun cúpla focail a rá faoin leabhar agus chun cóipeanna a shíniú an tráthnóna sin.Éilis Ní Anluain, eagarthóir Creidim Fós agus aistí eile ag an seoladh i gCathair na Mart, 2 Eanáir, 2013
------------------------------------------------------------------------------------------

Mórsheoladh na Bliana, 12 Nollaig, 2012


Buíochas ó chroí leis na sluaite agaibh a tháinig chun mórsheoladh na bliana a cheiliúradh linn an tseachtain seo caite sa Leabharlann Náisiúnta i mBaile Átha Cliath. Bhí an-bhród orainn go raibh a Shoilse, Míchéal D. Ó hUiginn in ann bheith i láthair ar an oíche chun clabhsúr a chur le bliain cheiliúrtha COMHAR @ 70 agus óráid spreagúil faoi COMHAR thar na blianta a thabhairt.

Bronnadh leabhair álainn lámh-ceangailte ar an Uachtarán, ar ealaíon na hirise thar na blianta; ár mbuíochas ach go háirithe le hEilís Ní Dhúill a chur aiste den scoth ar fáil ar an ábhar seo, le Naoise Ó Móráin as ucht an dearadh álainn a déanadh ar, agus le Francis Breen a cheangail le céile é. Grianghraif ón ócáid thíos agus tuilleadh anseo

Rinne Liam Ó Muirthile seoladh ar bhailiúcháin filíochta nua le Ciarán Ó Coigligh dár teideal Oilithreacht ar an oíche freisin agus bhí leabhair agus eagrán na Nollag (agus eagráin eile) ar fáil le ceannach freisin. Bronnadh Duais Uí Fhlatharta ar bhuaiteoirí an chomórtais scríbhneoireachta freisin. Comhghairdeas le hAoife Ní Dhonnchadha, Ciara Heneghan, Máirtín Coilféir agus Hugh Rowland.

Bhí ceoltóirí ó Tradsoc Choláiste na hOllscoile, Bhaile Átha Cliath, Elsa agus Jos Kelly i láthair chun ceol aoibhinn a chur ar fáil agus chuir siad go mór le hatmaisféar na hoíche.

Guímid Nollaig Mhór Mhaith ar scríbhneoirí, síntiúsóirí, léitheoirí, agus cairde uile na hirise agus Athbhliain faoi Sheán is faoi mhaise díobh ar fad!
A Shoilse, Míchéal D. Ó hUiginn, Uachtarán na hÉireann agus Cathal Goan, Cathaoirleach ar bhord COMHAR
Ó chlé: Naoise Ó Conchubhair; a Shoilse, Míchéal D. Ó hUiginn; Caitríona Ní Dhúnáin (sa chúlra), agus Muireann Ní MhóráinCathal Goan agus eagarthóirí na hirise; Aifric Mac Aodha agus Seán Tadhg Ó Gairbhí

......................................................................................................................................


Iarrtar ar na filí a bhí páirteach i móreagrán filíochta Comhar (eagrán DF) a n-ainm agus a seoladh a chur chugainn más mian leo cóip a fháil tríd an bpost.

Go raibh maith agaibh!

........................................................................................................................................

COMHAR@70 ag IMRAM


D'éirigh go geal le oíche cheiliúradh COMHAR agus IMRAM a bhí ar siúl sa Grand Social, Dé Máirt seo caite. (16/DF/2012). Thug Alan Titley léargas beoga ar thionchar na hirise thar na blianta agus d'fhógair sé eagrán speisialta mhí Dheireadh Fómhair seolta. Ansin léigh Tristan Rosenstock agus Doireann Ní Bhriain amach giotaí ó na sean iris agus chloisfeá pingin ag titim agus Doireann ag léamh scéal an bhean óg cois trá le Máire Mhac a' tSaoi. Bhí deis ansin ag an lucht féachana éisteacht le guth fíor bhinn Pádraigín Ní Uallacháin agus í ag casadh filíocht mar amhráin. Agus tionlacan den scoth óna mac agus a nia. Chas DJ Billy ó hAnluain roinnt ceirníní thar na blianta agus bhí deis cainte ansin ag cách. Díoladh cóipeanna den iris ar an oíche ach tá roinnt fós ar fáil sna siopaí agus anseo ar líne. Ghrianghraif thíos ón oíche. (Buíochas le Jim Berkeley)
An slua sa Grand Social!

Tristan Rosenstock agus Doireann Ní Bhriain ag léamh ó na sean eagráin

Pádraigín Ní Uallacháin

............................................................................................................................................
Tá Comhar 70 i mbliana - am aici páiste a bhreith!.... Féach cad atá ag teacht ar an saol don chéad uair i mí na Samhna....

Gach eolas anseo

Seoladh an togra nua seo a fuair maoiniú ó COGG, ag duaiseanna liteartha an Oireachtais, Dé Máirt 25 Meán Fómhair, i bPáirc an Chrócaigh. Bhí eagarthóir na hirise (Comhar ÓG) Áine Uí Fhoghlú i láthair chun an dá eagrán den iris speisialta seo do dhaoine óga a fhógairt.
Ag an ócáid céanna, thug Bláthnaid Ó Brádaigh léacht ar COMHAR agus ghlac eagarthóir na hirise, Aifric Mac Aodha, le gradam álainn a bronnadh chun ceiliúradh a dhéanamh ar bhreithlá 70 bliain na hirise.


Íomhá thíos: Pól Ó Cainín, Kevin de Barra, Liam Mac Amhlaigh,
Muireann Ní Mhóráin agus Áine Uí Fhoghlú ag an ócáid. Buíochas le Seán Ó Mainnín as ucht an ghrianghraif............................................................................................................................................

Comhar Mhí Dheiridh Fómhair - Eagrán Speisialta!


Ná bígí buartha, a shíntiúsóirí agus a léitheoirí dílse - níl an iris déanach, tá an eagrán speisialta seo le seoladh ag ócáid i gcomhpháirt le IMRAM. Mar sin ní gheobhaidh sibh sa phost nó sna siopaí é go dtí i ndiaidh 16 Deireadh Fómhair.

70 Bliain - 70 Dán

Gach eolas faoin oíche iontach seo le IMRAM anseo.......................................................................................................................................

COMHAR á díol ag siopaí nua..


Tá liosta iomlán na siopaí ar fáil ar ár leathanach Facebook, agus mapa álainn á léiriú!
Ach roinnt siopaí nua thíos, nó siopaí atá sásta anois cóipeanna sa bhreis a chur ar fáil do léitheoirí dílse COMHAR. 
Is fiú súil a chaitheamh ar eagrán mhí Mheán Fómhair a bhéas sna siopaí go luath (ar 1 Meán Fómhair), agus ansin beidh eagrán comórtha álainn ag teacht amach i mí Dheiridh Fómhair dár teideal - 70 DÁN.
Hurley, stáisiún seirbhíse  an taobh thiar, Baile an Easpaig, Corcaigh.
Áras na mac Léinn, Halla Devere,  Coláiste na hOllscoile Corcaigh, Corcaigh.
Porters, Sráid Phóil, Baile Chorcaigh.
J P Griffin & Son, an tSráid Mhóir Íochtarach, Oileán Ciarraí.
O’Connor Killarney, Aonad 10 Bóthar na Feá, Cill Airne, Ciarraí.
Sampson Cahir, Sráid an Teampaill, Tiobraid Árainn.
Supervalu Cashel, an tSráid Mhóir, Port Láirge.Foras na Gaeilge