Siopa Leabhar

Caith súil ar an stór foilsiúchán againn sa siopa leabhar ar line.

Fógraí
Logáil Isteach SíntiúsóraGluaiseacht Liteartha

Údar: Alan Titley

I gcatalóg An Gúm, a foilsíodh roimh an Nollaig, tugtar le fios gur do dhéagóirí atá Gluaiseacht (An Gúm, €7.50) an t-úrscéal is déanaí le Alan Titley. I Feasta mhí Feabhra tá sé ar bharr an liosta de na cúig leabhar is mó díol sa Siopa Leabhar i Sráid Fhearchair, Baile Átha Cliath. Ba mhaith liom a cheapadh gur dhéagóirí a cheannaigh an leabhar seo agus níos tábhachtaí fós gur léigh siad é mar pléann an t-úrscéal le ceann de na fadhbanna is mó a mbeidh orthu aghaidh a thabhairt air sna blianta atá romhainn, is é sin, an bhearna ollmhór idir staid maireachtála mhuintir dheisceart an domhain agus mhuintir an tuaiscirt. 

Ógánach a raibh air teitheadh óna bhaile dúchais i lár na hAfraice, tar éis don "dream eile” a mhuintir a mharú nó a fhuadach, a insíonn an scéal. Éiríonn leis in abairtí gearra simplí pictiúr a thabhairt den tír a d’fhág sé, tír ina mbíodh air siúl trí uair an chloig a dhéanamh chun uisce a fháil, den ghaineamhlach a thrasnaigh sé le daoine eile i dtrucail, gan canbhas ná clúdach orthu, agus iad ag súil an tír tairngire ar a dtugtar an Eoraip a bhaint amach, agus den "mhachaire gorm” ar a dtugtar an fharraige. 

Ar nós príomhphearsa an úrscéil le Paulo Coelho The Alchemist, nó mac na baintrí sna scéalta béaloideasa, ógánach soineanta a bhí ann, gan aon tsúil aige le brúidiúlacht an chine daonna agus ainneoin na n-uafás a chonaic sé d’fhan sé soineanta go deireadh scríbe. Chonaic sé trian dá chompánaigh taistil fágtha sa ghaineamhlach chun bás a fháil agus a thuilleadh báite nuair a cuireadh iachall ar lán bád de theifigh léim isteach san fharraige agus cósta dheisceart na hEorpa a bhaint amach ar a gconlán féin. 

Feictear saibhreas agus socúlacht mhuintir na hEorpa agus a ndoicheall roimh theifigh trí shúile an ógánaigh. Níorbh fhada gur fhoghlaim sé gur beag an fonn atá orthu a saibhreas a roinnt agus murach a cara Fatima, a bhí i bhfad níos glice ná é, ní móide go mairfeadh sé i bhfad sa tír tairngire. Is beag aithne a chuirimid ar an ógánach féin. 

Níor inis sé riamh a ainm agus ar bhealach is é scéal na mílte teifeach atá á insint aige. Críochnaíonn Fatima i dteach striapachais i gcathair i dtuaisceart na hEorpa agus is ag maireachtáil ar na sráideanna a bhíonn an t-ógánach go dtí go mbeireann Garda air. Gan páipéar gan pas, gan cara gan compánach cad eile atá i ndán dó ach díbirt agus gluaiseacht arís.Is mór idir stíl an úrscéil seo agus an stíl fhoclach agus na habairtí fada a chleacht Alan Titley ina úrscéalta eile, Meirscrí na Treibhe, Stiall Fhial Feola agus An Fear Dána. Léirítear i Gluaiseacht a éifeachtaí atá abairtí gearra simplí chun atmaisféar nó mothúcháin a chur in iúl agus cuireann dearadh Chaomháin Uí Scolaí go mór leis an scéal cumhachtach corraitheach atá á insint ag an ógánach. 

Mar shampla de dhea-scríbhneoireacht b’fhiú go mór an leabhar seo bheith ar chlár na scoileanna agus is cinnte go spreagfadh sé díospóireacht faoi cheist na n-inimirceach. 

Is iriseoir agus údar í Máiréad Ní ChinnéideForas na Gaeilge